Schönherz Meetup

Schönherz Meetup - Financial Technology
2019
11.13.
Schönherz Meetup - Játékfejlesztés
2019
03.27.
Schönherz Meetup - Deep learning
2018
10.24.
Schönherz Meetup - Blockchain
2018
03.27.
Schönherz Meetup - IT Security
2017
10.24.
SCH MeetUp - Startup
2017
03.14.
Sch Meetup űrkutatás
2016
10.18.
Schönherz Meetup
2016
03.08.
Schönherz meetup
2015
10.20.
SCH meetup
2015
04.07.
SCH meetup
2014
10.29.